• slide1r.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

 منابع آموزشی زبان فرانسه

 

فیلم آموزشی زبان فرانسه :

تبریک سال نو 1397

 

آموزش گرامرزبان فرانسه 


Être / avoir

 

فیلم صرف فعل Être

 

فیلم صرف فعل Avoir

تماس جهت تعیین وقت و مشاوره:

41 21 25 22 021

59 52 143 0912

59 52 143 0936

فرم تماس

لینک‌هاي مفید

جمعه, 31 فروردين 1397